Вилијам Шекспир (26.04.1564 – 23.04.1616) бил поет и писател на драми, кој се смета за најважниот англиски писател и водечки светски драматург.

Newly Identified Portrait Of William Shakespeare Is Unveiled

Тој често е нарекуван „народен поет“ и „Бардот од Авон“. Неговите дела, како и колаборати, содржат 38 драми, 154 сонети, две долги наративни поеми и неколку други поеми. Неговите драми се преведени на сите светски јазици и се изведуваат почесто отколку на кој било друг драматург.

Во продолжение следуваат 12 негови мисли и цитати за љубовта:

1549573_1452905431588409_1383314293_n

 

1. Љубовта не гледа во очите, туку во душата: затоа Амор на сликите е слеп.

2. Кога срцето е во пламен, некоја искра ќе излета и од устата.

3. Љубовта се раѓа, живее и умира во очите на човекот.

4. Следи ја љубовта, па ќе ти бега. Бегај од љубовта, таа ќе те следи.

5. Вистински сакаме само тогаш кога нема потреба тоа да го кажеме.

6. Кога љубовта е слаба, маните се дебели.

7. Цврстата љубов не се заборава лесно.

8. Отсутноста ја остри љубовта, а присутноста ја засилува.

9. Подобро е малку оган кој не грее, отколку пламен кој не пржи.
10. Кога љубовта зборува ,гласовите на сите богови го успиваат небото во хармонија.

11. Каде што сееш љубов, никнува среќа.

12. Времето е многу бавно за оние кои чекаат, многу брзо за оние кои се исплашени, многу долго за тие што тагуваат, многу кратко за оние кои слават, но за оние што љубат времето е вечно.

Comments

comments