Свештениот живот, животот на човек кога тој е ослободен од прозаичноста и плиткоста на материјалното, му дава на човек можност да ги спознае длабоките филозофии на постоењето на сиот материјален свет и сите негови духовни темели.

Свештениците што се насочени кон човечката световност, таквите што говорат и им служат на државите, на етносите; свештеници удавени во догми дефинирани од луѓе и заробени во рамките на една човечка вистина (религија) се тривијални фундаменталисти, конзервативни луѓе што сакаат да го скријат од луѓето „Бог„ и сите спознанија поврзани со него, во кутија или во шише, за тој да соодветствува на нивните дефиниции за него и за да може да ги држат луѓето покорни и под контрола со помош на нивната вистина.

God in a box

Константин Карев

Мои блогови:

Болести на здравиот разум

Продукти на умот

Песни и текстови издадени во збирката “Constant in”

Мои нови стихови и песни

Текстови на песни, преведени на македонски

Нешто плус

Sovereign Republic of Macedonia

Музика

Моја плејлиста на Youtube

Песни од албумот “Constant in”

Поезија

Збирка со поетски текстови “Constant In”

 

Comments

comments