Епилепсијата е една од најчестите невролошки хронични нарушувања.Таа е нарушување на работата на мозокот што се јавува во вид на повторувани епилептични напади.
Сите наши мисли, чувства или постапки се контролирани од мозочните клетки што комуницираат меѓу себе преку постојани електрични импулси. Епилептичен напад настанува кога ненадејна навалица на електрична активност ќе го наруши овој вообичаен тек. Комуникацијата меѓу клетките се нарушува и нашите мисли, чувства или движења истиот миг стануваат збунети или неконтролирани.
Иако епилептичните напади може да бидат застрашувачки, во повеќето случаи тие престануваат сами од себе. Откако нападот ќе заврши, лицето постепено пак воспоставува
контрола над себеси и повторно знае каде е без никакви штетни последици. Најголемиот број луѓе што страдаат од епилепсија успеваат со лекови да ги контролираат своите епилептични напади.
Речиси секоја болест или повреда на мозокот може да предизвика напади, особено ако тие предизвикаат оштетување на кората на големиот мозок.
Има луѓе каде што болеста потекнува како секундарна последица на примарниот процес, како што се: повреда на мозокот, раѓање со дефекти на мозокот, тумори на мозокот и др.
Исто така прекумерна употреба на алкохол или опојни средства може да биде причина за појава на епилепсија, како и слаба регулација на гликоза во крвта кај лицата со дијабет.
Дијагнозата се поставува врз основа на симптомите на нападите и електроенцефалографски наоди (ЕЕГ). Лекарите обично не се во можност лично да одговорат, па затоа имаат потреба од детален и прецизен опис на нападот и околностите во кои тие се појавуваат. Многу важно е сведочењето на очевидци, бидејќи лицето кое има напад поради губење на свеста не е во состојба точно да се опише она што се случило. Во речиси сите случаи, неопходно да се направи со ЕЕГ и магнетна резонанца или КТ (компјутерска томографија) , ЕКГ (електрокардиографија) и лабораториски тестови.
Конечната дијагноза од страна на лекар специјалист кој има соодветни теоретски и практични знаења. Обично невролог или невропсихијатар.10659335_287618374764913_1431091385534020959_n
Епилепсијата е нарушување кое го придружуваат различни болести и состојби. Затоа шансите за лекување се многу различни и зависат од конкретните околности кои доведуваат до епилепсија. Меѓутоа, при анализа на резултатите од лекувањето на голем број на луѓе со различни форми на епилепсија, може да се рече дека нападите не се јавуваат во околу две третини од оние кои редовно примаат терапија.
Според Европската декларација за епилепсија во 2011 година, се смета дека во Европа околу 6 милиони луѓе имаат епилепсија и секоја година има околу 300 илјади нови дијагностицирани случаи.
Според некои статистики околу 1,5 % од населението во Македонија е заболено од епилепсија.
Исто така важно е да се спомене дека еден од десет луѓе, во текот на својот живот ќе добијат барем еден напад на епилепсија, но едно лице за да добие статус на лице со епилепсија треба да има два или повеќе напади во одреден временски интервал.
Фактот дека многу луѓе во Македонија се заболени од епилепсија,а голем дел од нив се деца беше една од причините да се оформи Невладината организација “Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија“.Оваа организација е регистрирана кон крајот на 2013 година, и нејзиното делување е на ниво на Република Македонија.
Едукација на лицата со епилепсија, членовите на нивните семејства, како и пошироката заедница за медицинските и социјалните аспекти на епилепсија. Активности на оваа организација се:
Охрабрувачки средби, размена на знаење и искуства на луѓето со епилепсија, нивните роднини и пријатели.
Објавување на книги и брошури и друг рекламен материјал од областа на епилепсијата.
Организација на состаноци, семинари, конгреси и трибини од различни медицински и социјални аспекти на епилепсијата.
Размена на информации за социјалната и здравствена заштита на лицата со епилепсија со слични организации во светот.
Истражување социјалните аспекти на епилепсија.
Соработка со други организации.
Но многу тешко оди остварувањето на планираните активности поради тоа што епилепсијата на овие простори сеуште за жал е табу тема, и никој јавно не сака да зборува дека боледува од неа или дека неговото дете ја има.
Токму една од главните цели на оваа организација е да се срушат предрасудите за оваа болест. Организирана е и кампања под наслов “Свест за епилепсија“ со која во повеќе места ширум Македонија ќе се одржуваат јавни настапи, трибини, предавања и слично, се со цел да се разбуди свеста за оваа болест. Почетокот на кампањата не е утврден поради недостиг на средства за истата да биде реализирана.
Во изминатиов период оваа организација има организирано неколку настани, меѓу кои „Виолетовиот ден“ на 26 Март, ден за поддршка на лицата со епилепсија кој е интернационален ден, и се одбележува во повеќе од 100 земји ширум светот.
Членови на организацијата може да станат лица со епилепсија, членови на нивните семејства, доктори и други здравствени работници, кои се професионално ангажирани во епилепсија, како и сите други граѓани на Македонија, кои сакаат да придонесат за целите на истата.10710600_290533834473367_4260454647355693184_n

Comments

comments