Има многу светци насекаде околу нас:
Свети Овој, Свети Оној;
Свети Оваа, Свети Онаа…
Само никој не гледа дека пак сме во темнина.

nerabotenden

Comments

comments