Флејти во недоглед

ја свират последната балада со тонови

збрани во поле насадено со црнилата

од твоите очи.

green phoenix

Отпочнува и првиот соло-концерт

на виолончело

од истото бронзено дрво

со она на контрабасот од вчера.

 

Низ стакато од ветар

инструменти реинкарнираат во исечени дрва

дрвата во живот

животот во Тебе. И во мене.

И во оркестар

чии шумови ја одмрзнуваат крвта

и розовите водопади на мислата.

vecna prolet povtorno

Comments

comments