Никола Голубовски, дипл. ликовен уметник, е еден од поинтересните и стилски најразнородни претставници на помладата генерација македонски сликари.

Неговото арт студио, носејќи стилски и тематски определувачко име – „Реализам“, сепак, не е ограничено на правецот на кој алудира, како што е мошне евидентно од следниве примери:

KING OF FACTORIES

 (Крал на фабриките / King of Factories)

 nikola golubovski picture

nikola golubovski 2

(Момче на 21-от век / 21th century boy)

nikola golubovski 3

(Врнежлив ден / Rainy day)

SPRING

(Пролет / Spring)

THE MUSICIAN

 

Студиото каде може да ги набавите сликите на Голубовски, кој дава часови по цртање и изработува уметнички слики, портрети и икони, се наоѓа во Аеродром – ТЦ Бисер, кат 1 локал 41. Тел. бр: 075 321 315.

nikola golubovski art studio realizam

Comments

comments