Писателите Васил Тоциновски и Стефан Марковски на покана од Хрватското книжевно друштво ќе учествуваат на3. Меѓународна книжевна средба Петар Канавелиќ и Корчула 2017“, која ќе се оддржи на 26 и 27 мај во Корчула, Р. Хрватска.

Со сценско – книжевен настап и изложба средбата ќе биде отворена, па потоа ќе следи претставување на авторите  Снежана К. Тробок и Анте Зирдума од БиХ, а потоа и на двајцата македонски писатели.

Потоа, според програмата предвидено е излагање на книжевно-научни трудови за ликот и делото на значајниот хрватски барокен писател, поет, драматург и правник Петар Канавелиќ (1637-1719) од неколку автори од поранешните југословенски републики.

Книжевната средба ќе се одвива на четири локации ширум островот Корчула и ќе заврши со доделување награди и пофалници на учесниците на манифестацијата. Министерството за култура на Р. Хрватска и Градот Корчула стои под покровителство на книжевниот собир„Петар Канавелиќ и Корчула 2017“ во организација на Хрватското книжевно друштво.

Comments

comments