Author Archives: Стефан Марковски - Page 163

image-1083

Логиката на вештачката интелигенција

  Првите системи со вештачка интелигенција се конструирани така да во извесна смисла го имитираат начинот на кој човекот ги решава проблемите со различна природа: дедуктивен и втемелен на резонирањето чекор-по-чекор: проблемите со посложена природа се разложуваат на поголем број елементарни проблеми, така што брзината на нивното решавање е одредена од техничките квалитети со кои располагаат ...
Continue Reading »
image-1072

Краток историјат на вештачката интелигенција

За создавањето на првиот програмабилен дигитален електронски компјутер по Втората Светска војна, денес со сигурност би искажале дека е навистина фундаментален пресврт во креирањето на нивната основа, и рецепцијата на можностите со кои располагаат сметачките машини создадени од човековиот генијален ум. За појавата на овој прв електронски сметач со можност за интерактивно проследување на програмските информации ...
Continue Reading »
image-1044

Препорака: „Постоење“ (Existence) – Дејвид Брин

Бројот на цивилизации е неопределив, можеби станува збор за милијарди, можеби за ниту една. Сепак, ако ја застапуваме првата варијанта како конечен одговор на прашањето за вонземски живот, чија е вината заради која не сме стапиле во контакт со суштества од други светови? Која е тајната на постоењето и дали човештвото некогаш навистина ќе ја ...
Continue Reading »
image-686

Демократијата како предуслов за образовниот прогрес

             Какви се и какви би требало да бидат релациите меѓу „чистите“ демократски и прагматични тенденции во македонското општество и систем на едукација?     Студентот како динамичен конституент на високообразовниот процес (покрај вработените во образовните институции) неопходи од варијабилни перспективи да ја перципира сопствената местоположба во севкупноста на еден конкретен политички систем, своестрано согледувајќи ги на ...
Continue Reading »
image-449

Учеството на младите во граѓанското општество

  Веројатно нема посебна потреба за читателите на овој текст да ја потенцираме сестраната значајност и улога на младите во нормалното функционирање на граѓанското општество; тие се, генерално кажано, двигатели на системот во сите негови сфери. Несомнено, младите се оние на кои се доделени улоги на поттикнувачи и оддржувачи на константниот прогрес во технологијата и сите ...
Continue Reading »
1 162 163
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better