Author Archives: Зеница - Page 4

image-11093

Физичката активност и среќата

  На човекот уште од најрани времиња му е позната врската меѓу одржувањето на телото и одржувањето на духот. Денес постојат цели планини од научни истражувања кои во детали ги објаснуваат врските меѓу конкретни типови физичка активност и доживувањето, односно одржувањето на среќата. Како и да е, голем број истражувања покажале дека серотонинот, „хормонот на среќата“ е во ...
Continue Reading »
image-10994

Животот е збир од најразлични среќни мигови

  …а среќните мигови се производ на вештината да се биде среќен. Запомнете ја синтагмата вештината да се биде среќен, бидејќи „големата тајна“ зад целиот пат до среќата (покрај вештината да се живее психофизички здраво и дисциплинирано), всушност, се сведува на учењето на оваа вештина, составена од неколку „под-вештини“: 1) вештина да се биде присутен (овде и ...
Continue Reading »
image-1842

Медитацијата ве прави покреативни

Ова е заклучокот од студијата направена од страна на когнитивниот психолог Лоренца Колцато и нејзините соработници во Универзитетот Лајден, објавена на 19-ти Април годинава во списанието Frontiers in Cognition. Одовде произлегува дека покрај релаксацијата, медитацијата е извор и на голем број други бенефити, особено во доменот на когницијата, инволвирајќи се во начините на кои размислуваме и ...
Continue Reading »
image-1039

Кадрите и филозофскиот одраз на документарецот „Барака“

„Барака“ секако би можеле да го разгледаме како „уште еден документарец“ за мултикултурноста и мешањето на безброј многуте животни стилови, меѓутоа тоа е она што овој филм е веројатно најмалку. Имено, навистина е тешко да се поверува дека овој аспект од содржината на овој филм „има помала значајност“ од неговата „форма“, односно дека неговите веројатно ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better