Tag archives for вечност

image-27098

Исчезнување (поезија)

Се стесни видикот. Темна магла денот го облече. Прав од невидливост насекаде се шири. Испаруваме некаде во универзумот. Реа од гнасен чад завладеа, а ти водиш борба со воздухот. Зрно прашина е поголемо од тебе, му се плашиш на отровот што го испушта расчадениот оџак. Во себе погледнуваш, самиот не можеш да се видиш, стануваш едно со дишењето и се претвораш во огледало. Исчезна краткиот миг на благосостојба, се јави немирот како Демон што ...
Continue Reading »
image-25321

ВЕЧНОСТА НА ЉУБОВТА (поезија)

Дали сме направени сите исти а да бидеме вака различни? Само она што нè поврзува тоа е сè, тоа е минато, тоа е иднина, тоа е сегашност. Кога би имала што да простам, сигурно ќе простев. Понекогаш верувам понекогаш не верувам. И пролет пак ќе пристигне уште една повеќе, насликана на лицето од животот - ќе помине. Само таа далеку некаде свети и мами, оддалеку светлина мала трепери во ноќта ...
Continue Reading »
image-23377

На Игор Исaковски

Ти не умираш додека песните траат во тебе, а траат и во вселената со тебе додека ја обмислуваш песната. А зборот не умира така лесно, шараш ти по невидливи листови, ноќе ,дење,насабајле,попладне, и не се досадуваш како нас овдека. Го урна ѕидот на овој жив затвор, ги гледаш обата света, зачуден си како си на двете страни одеднаш додека се раѓаш во новиот живот. ...
Continue Reading »
image-16569

Мудрецот и љубовта

Во една мала земја си живееше еден мудрец. Тој подгрбавен старец, со побелени долги бради, збрчкано насмеано лице, плави тажни очи, мистериозен по природа, тивок и одмерен човек, тврдеше дека не постојат не одговрени прашања, не остварливи цели. Делеше беусловна мудрост помеѓу народот ѓи учеше на позитивност, ја пробудуваше љубовта во нив, ги советуваше ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better