Реалноста која што ја перцепираме е само една од бесконечно многуте варијанти кои битието може да ги перцепира. Останатите варијанти може да се наречат претходни/идни или паралелни животи кои напоредно веќе постојат. Единствено нешто што му е битно на битието е искуството и само тоа се памети. Материјалниот свет е само едно искуство и се‘ што ...
Continue Reading »