Некогаш одамна луѓето биле многу моќни суштества. Тие имале две глави, четири раце и нозе, големо срце и душа, биле весели, среќни задоволни од себе. Не се грижеле за ништо затоа што имале и можеле сè. Често им се спротивставувале на боговите ако не се согласувале со нивните одлуки. Тоа почнало да ги загрижува боговите ...
Continue Reading »