Буда патувал со неговиот ученик, Ананда, било топло попладне и ожеднале двајцата. Буда го пратил неговиот ученик Ананда да наполни вода од еден поток кој го поминале по патот. Кога Ананда стигнал до потокот забележал дека низ него поминала некоја кочија, водата во потокот била матна, целиот талог кој бил на дното сега бил кренат ...
Continue Reading »