Tag archives for живот - Page 2

image-25735

Добрите дела се паметат вечно (12)

После вкусната вечера со полни стомаци двајцата потонаа во длабок сон. Детето првпат спиеше во толку мека и топла постела, со покрив над глава и заштитен од секаква опасност која можеше да му се закани...Никогаш не спиел ниту послатко, ниту подолго. Ова му беше полнење на батериите до максимум и надополнување на сите половично проспиени ...
Continue Reading »
image-25655

Грижливиот Ветер (10)

Кога зачекори во новиот дом Детето кое претходно немаше почувствувано таква топлина го совладаа емоциите и не знаеше на каков начин да ја изрази радоста. Му се фрли во прегратка на Ветерот кој пак не беше навикнат на прегрнување, а Детето го прегрна два пати во два дена. „Можеби и овде не било така лошо, ...
Continue Reading »
image-25640

Нов живот (9)

Штом ги направија првите чекори надвор од болницата, Детето не знаеше кон каде се упатени тој и Ветерот. Можеше само да му верува иако имаше потполно право да се плаши да има доверба во луѓето зошто никогаш во целиот негов живот не се потпирало на никого, не зависело од никого, улицата како негов дом уште ...
Continue Reading »
image-25498

Спасување на живот (6)

„Животот на земјата не бил ни најмалку лесен“, Ветерот заклучи по не знам кој пат. Не очекуваше да биде поинаку, зошто сигурно знаеше дека с­ѐ ќе биде поразлично, и беше спремен да ги прифати сите предизвици пред кои ќе наиде. Уште не му беше јасно во целост која беше крајната цел на неговата „тајна“ мисија, но ...
Continue Reading »
image-25476

Љубопитниот Ветер и неговите размислувања (4)

Ветерот уште се навикнуваше на животот на Земјата, и не можеше да престане да се изненадува одново и одново. Тука не предизвикуваше невремиња, неговата сила и јачина беа многу намалени зошто имаше човечки облик, а кога ќе дојде време за напуштање на оваа планета, ќе се врати во првобитната и нормална форма. Сега неговиот поход беше ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better