Јасно ми е дека во непознат град сретнав непознат живот одеднаш, неочекувано, како сонцето во март.   Кажав „здраво“ и другиот живот ми ја покажа картата на тој непознат град, потоа ме однесе дома.   Том Филипс Препев на македонски јазик: Митко Гогов   Том Едвард Филипс е поет, драматург и преведувач од Бристол, Велика Британија, кој во живее во Софија, кадешто неговата последна збирка поезија „Непознати преводи“ е издадена ...
Continue Reading »