Tag archives for меѓународен ден

image-24091

Одржувањето на внатрешниот мир е врвен предуслов за остварувањето на нашите заеднички цели

Испразни се од грижи. мисли на оној кој мислата ја создал! зошто остануваш во затворот кога вратата е ширум отворена? испетлај се од јазолот на исплашените мисли и живеј во тишина. ~ Руми („Заедница на духот“)   Задржувањето на внатрешниот мир, не само што е предуслов, туку е и крајна цел на секоја наша задача, која таа и да е. При достигањето на ...
Continue Reading »
image-11169

3-ти декември, меѓународниот ден на лицата со инвалидност и магичниот свет на Тома Димовски.

  Светот е чудесно место каде божествените сили создале најразлични битија и ги дариле со своја посебност и убавина. Ако од човечка перспектива гледано тврдиме дека човекот е на врвот на пирамидата на битијата, тогаш на врвот на човечката пирамида (како посебен ентитет) би ги издвоиле луѓето кои се разликуваат од останатите луѓе, од она што ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better