Денес друштво на Зеница ќе ни прави еден, без ни најмал сомнеж, несекојдневен поет и раскажувач -  Бобан Богатиновски, авантуристички дух, човек од медицината и ветеран на македонската книжевна сцена со веќе дваесетина години присуство на истата, автор на книгите поезија: „Луцидни халуцинации“, „Прекрасен ден за умирање“, „Светлината е посилна“,„Барајќи карпа за молитва“ и на романите ...
Continue Reading »