Tag archives for Рецензија

image-27057

Рецензија за поетската книга „Сиво Сјаат Вселените“ од Стефан Марковски

Во „Сиво Сјаат Вселените' Стефан Марковски екстравертно нѐ воведува во свет на различни, настани повеќе или помалку инспирирани од реалноста, интровертно, преку поетски израз проектирајќи го сопственото доживување на ситуациите. Како поет и млад човек, тој е засегнат од нив во контекст во кој вековната традициска македонска мака се транспонира во комплексноста на модерното живеење. Впечатлива ...
Continue Reading »
image-27006

Рецензија за „Мета(де)конструкција и општа филозофија“ од Стефан Марковски

Секогаш и во секоја област има простор за нови идеи, колку и општоприфатена да е тенденцијата да се тврди дека сѐ е веќе измислено. Книгата Мета(де)конструкција и општа филозофија од Стефан Марковски го прави токму тоа - внесува нешто ново во доменот на Филозофијата. Поимот за мета(де)конструкцја презентиран како начин на перцепирање и приод кон еден ...
Continue Reading »
image-26998

Интроспекцијата како авторефлексија на магијата изразена во зборови – Осврт кон „Еленот слуша виножито“ од Магдалена Чапаровска

Наспроти растечкиот број (анти)поетики кои се обидуваат да го деконструираат значењето на зборот потпирајќи се на чиста, помалку или повеќе префинета емоционална експресија, во современата македонска поезија постојат трендови кои во поголема или помала мера повторно ја апострофираат примарноста на зборот употребен внимателно. А зборовите употребени одмерено и внимателно како да посегнуваат кон небесата со ...
Continue Reading »
image-26893

Вредносни современи македонски раскази – Осврт кон „Смртта долетува насмевната“ од Стефан Марковски

Овој пат се сретнуваме со книгата „Смртта долетува насмевната“ на познатиот писател Стефан Марковски. Пред објавувањето на оваа книга, Марковски ги има објавено книгите: „Еднонасочно“ (роман, 2009), „Апеирон“ (поезија, 2010), „За некои спомени на онаа некогашност“ (поезија, 2010),  „Хиерархиска еволуција на свеста“ (психологија и филозофија, 2012), „Мета(де)конструкција и општа филозофија“ (филозофија, 2012), „Среќата е глагол“ ...
Continue Reading »
image-13892

„Единствен матичен број“ од Ацо Гогов (Рецензија)

Расказите на овој не толку познат, но неправедно запоставен прозаист за којшто сум уверен дека не сте слушнле можеби поради тоашто нашата држава станува арена на политичка барба, а не поле на културно воздигнување можат да не заведат на повеќе начини и да ни покажат многу повеќе љубов, човечност и пристап кон другиот и голема ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better