Лебдам ми се лебди се искачувам и симнувам по небата како акробат пред последниот лет.   Сенките ме дочекуваат Гол и преморен од прашините на една дамнешна забава што ги кријат лицата на ридовите под кои се закопани магли од ноти.   Сенките ме дочекуваат омален и со тетоважа на големо „А“ среде чело. Анархија на нашите тонови еуфорија на срце низ чија централна јама минуваат за да им го чуе ...
Continue Reading »