Томислав Каранфиловски (1987, Скопје) е современ македонски поет, дипломец на Катедрата за македонски јазик. Магистрирал на Институтот за македонска литература на Културолошки  студии. Работел на меѓународни проекти поврзани со академското пишување. Негова прва стихозбирка е „Од небото до земјата“, која ја објавил на свои 18 години. Најголеми влијанија врз неговото творештво оствариле Ацо Шопов, Радован Павловски, Блаже ...
Continue Reading »