Tag archives for универзум

image-27098

Исчезнување (поезија)

Се стесни видикот. Темна магла денот го облече. Прав од невидливост насекаде се шири. Испаруваме некаде во универзумот. Реа од гнасен чад завладеа, а ти водиш борба со воздухот. Зрно прашина е поголемо од тебе, му се плашиш на отровот што го испушта расчадениот оџак. Во себе погледнуваш, самиот не можеш да се видиш, стануваш едно со дишењето и се претвораш во огледало. Исчезна краткиот миг на благосостојба, се јави немирот како Демон што ...
Continue Reading »
image-22745

Промена на кармата

Ориентацијата на животот на субјектот согласно законитостите на универзумот е најтешката работа било каде на планетата Земја. Во основата на секој жив субјект, лежат колебливите движења и наизменичности на ориентацијата на информациските физички процеси. Секој човечки живот е одраз на универзумот во минијатури, па од таму секој премин на информацијата и материјата во него се ...
Continue Reading »
image-19759

Нашата вселена е и конечна и бескрајна (видео)

Би можело да се каже дека светот (вкупен простор и/или вкупно количество енергија) е произволен избор од сите 3 можни (докажливи, недокажливи и докажливи и недокажливи истовремено) опции: 1) конечен; 2) бесконечен; и 3) конечен и бесконечен, секоја посебно, во комбинација со една, сите три и/или ниту една. Земајќи ги предвид сите 3 постулати, би ...
Continue Reading »
image-16546

Што се тоа индиго деца?

Многу од денешните деца се iндиго dеца, исто така познати како ДЕЦАТА НА СОНЦЕТО во индијанската култура, но и ДЕЦА НА МИЛЕНИУМОТ кај некој истражувачи. Некој експерти тврдат дека 90% од сите деца под возраст од 9 години и исто така мал процент од возрасните се ИНДИГО. Колку повеќе учиме за индиго децата толку повеќе ќе ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better