Tag archives for in nomine - Page 3

image-24212

Пареа (поезија)

Ти ја цртам насмевката со крв од спомени -              речиси јаве е.   Низ плач и бакнеж ти ги отклучувам очите и мигум отаде небесата намигам со ѕвездена игра.   Сета тага на оној свет облак е од сите детски желби испиени од тишина која и животот го мрзне за да стане пареа.   (Песната е дел од стихозбирката In Nomine на Стефан Марковски.)
Continue Reading »
image-24086

Климент (поезија)

Блескотиш вечен руен ко вино од ноќ; амбисот ја втерал сета снага в неповрат ти в резба од небесни слова си го врежал.   Длабочината на ветрот те гали, понира во својот горешт студ. Светли мракови те вајаат од лудите копнежи на еден уметник кој сонува бескрили славеи изгубени во сенката на твојата стреа. А дур немо удираат спомени по барабанот од заби што ја гнетат изгубената капка ден ни ...
Continue Reading »
image-24066

In Nomine

Надвиснале дните расцветало и Сонцето во алеата на денот; нечии спомени се сладат во името на сите пожелници на пленот. Те имаат прегратките со твоето друго тело пред црвје да ја изораат рамницата на сенката им во името на онаа во која зората отпочива. In nomine patri снагата мисла сама ќе е – мислиш потем си ја кроиш судбата со конци од сончевина блажена од ветрот што те доплови довде. Умот ...
Continue Reading »
image-24054

Кули (поезија)

Нашето алово небо е песок преточен кули од рацете на непријателот. Секој облак удавен во сопственото црвенило е бран од кој в нежен трепер бликаат дождови од пепел. „Да живееш во куливе, господине“ - му велам на ветрот „судба е од Бога дадена“. Тој и пред да си ја предадам душата знаеше колку е тетераво да леташ: Дур се лелееш воздухот ти го голтаат илјада птици пците ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better