Tag archives for Јунг

image-26111

Архетипите на Јунг и таротот

Според теориите на Карл Јунг, Тарот картите, особено оние од Големата Аркана, може да се употребуваат при психолошката анализа. Таротот од своето појавување па до денешен ден носи еден превез на мистичност и голема моќ. Легендата вели дека Таротот е најстарата книга која му е позната на човештвото. На почетокот, секоја карта сочинувала поглавје во Книгата на ...
Continue Reading »
image-21042

Јунгово толкување на соништата (прв дел)

Човек од шеесет години во спиење поминува околу дваесет години што е долг период за да биде безначаен за нашето физичко и психичко здравје. За научниците сонот има длабока смисла  која може да се определи како клучна за личноста на човекот. Иако многу научници и филозофи работеле на расветлување на соновите, симболиката не ја разгледувале ...
Continue Reading »
image-16584

Кој е Карл Густав Јунг?

Светлината не можеме да ја видиме без-сенката; Тишината не можеме да ја сватиме без-вревата; Не можеме да ја достигнеме мудроста без –лудоста . K.Г. Јунг Карл Густав Јунг е роден 1875 годинаво Кесвил , Швајцарија. Завршува медицински факултет и по дипломирањето работи во психијатриската клиника во Цирих каде ја започнува својата кариера . Таму се запознава и со Блојлер ...
Continue Reading »
image-15998

15 цитати на познати психолози

1. “Кога гледам во светот , станувам песимист, но кога гледам во луѓето јас сум оптимист”. - Карл Роџерс 2. “Единствениот човек кој е образован, е оној кој научил како да се променува”. - К.Роџерс 3. “Добриот живот е процес , а не состојба на битисување. “ -Карл Густав Јунг 4. “Средбата на 2 личности е како контакт ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better