Tag archives for постоење

image-19136

Институцијата Студентски Прашања: „европска администрација“ или бирократско самоволие?

Од двете понудени опции во насловот на овој есеј заклучокот на неговиот автор недвосмислено е токму втората: бирократското своеволие, кој што ќе се обидеме од една сосем непристрасна перспектива (земајќи го предвид фактот дека авторот на текстот и самиот е студент кој што често стапувал во контакт со оваа институција) да го аргументираме подолу. Во таа ...
Continue Reading »
image-12214

Смислата на човековото постоење

  Многу често човекот се прашува која е целта на неговото постоење т.е. на постоењето на општеството. Но, сепак, и покрај тоа постојано себе прашување и трагање по вистината, тој ја утврдува патеката по која се движи, целите и прави дела со кои животот ќе му биде исполенет. Но, што всушност ни го прави животот исполнет? Знаеме дека ...
Continue Reading »
image-1044

Препорака: „Постоење“ (Existence) – Дејвид Брин

Бројот на цивилизации е неопределив, можеби станува збор за милијарди, можеби за ниту една. Сепак, ако ја застапуваме првата варијанта како конечен одговор на прашањето за вонземски живот, чија е вината заради која не сме стапиле во контакт со суштества од други светови? Која е тајната на постоењето и дали човештвото некогаш навистина ќе ја ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better