Tag archives for самодоверба

image-19881

Здравото его е нашиот најголем пријател

Егото не треба да биде „надминато“ или „отстрането“ затоа што е основа на човековата самодоверба и регулатор на протокот меѓу свесното и потсвесното. Наместо елиминација, на егото му е потребна реализација доколку навистина сакаме да бидеме на нашиот среќен пат.
Continue Reading »
image-18844

Како се развива ниската самодоверба?

Во основа на ниската самодоверба стојат базичните длабоки уверувања, негативни уверувања за нас самите и такви какви сме како личности. Овие уверувања често се земаат како фактори или вистини за нашиот идентитет. Како овие негативни уверувања ја развиваат кај нас ниската самодоверба?   Негативните уверувања се учат преку искуствата кои ги имаме во животот, особено е важно ...
Continue Reading »
image-16412

Учете ги децата како треба

Нашите негативни верувања стојат меѓу нас и нашата самодоверба. Тие верувања ни ги всадиле во детството. Денес толку многу знаеме за моќта на позитивното размислување и последиците од негативниот критицизам. Тоа знаење е непроценливо за оние  кои се родители. Зборовите се толку моќни, а можеме да ги употребиме за охрабрување и поддршка или за омаловажување и ...
Continue Reading »
image-11576

Какви се среќните личности и како да се стане таков? (од „Среќата е глагол“)

  Суштината на одговорот на ова прашање е: - своја. Среќна може да биде личноста која е осамена, а се чувствува пријатно, или пак, личноста која се однесува екстравертно, повторно доживувајќи пријатни психички состојби. Среќна може да е и личноста која прави баланс меѓу овие спротивности, сè додека се чувствува доволно моќно за одржување на овој баланс кој ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better