„Развојот во илузорната иднина“ Вчера можеби сретнав човек слеп на едно око, можеби затоа што јас сум слеп и на двете, но иако сум слеп јас знам дека тој не знае колку далеку од него сум бил кога покрај мене поминал доволно далеку за да не го почувствува со своето тело моето присуство. Значењето на уметничкото ...
Continue Reading »