Archives for Книжевност - Page 169

image-1944

Фотографија: мимезис и/или метафоричен престап на една илузија 1/2

„Развојот во илузорната иднина“ Вчера можеби сретнав човек слеп на едно око, можеби затоа што јас сум слеп и на двете, но иако сум слеп јас знам дека тој не знае колку далеку од него сум бил кога покрај мене поминал доволно далеку за да не го почувствува со своето тело моето присуство. Значењето на уметничкото ...
Continue Reading »
image-1886

Љубов или панаѓур?

  За да зборуваме за љубовта како еден белег на човекот, несомнено потребно е да тргнеме и од самиот човек и неговата егзистенција. Воопшто не е лесно човековото постоење. Во својата егзистенција човекот не може да биде сигурен за ништо освен за своето раѓање и идната смрт. Постојано пред предизвици, избори, проблеми на секојдневието кои воопшто ...
Continue Reading »
image-1870

Камај-камај!

Пред неколку дена, видов дека еден комшија од моето маало му имаше купено пиштол-играчка на својот, па не повеќе од четири годишен, син. Се разбира дека не е само тој еден комшија, но да продолжам. Една постара жена го забелеша големиот ЦРН пиштол во рацете на детето и му рече на исто така и нејзиниот ...
Continue Reading »
image-1797

Предностите и недостатоците на е-учењето 2/2

Ако го имаме предвид фактот дека брзината со која се распространуваат вестите од различните науки преку интернетот далеку ја надминува онаа на другите електронски и пишани медиуми, како и вкупното количество информации кои интернет-корисниците би можеле да го искористат во однос на теми за кои се заинтересирани, користењето на интернетот во едукативни цели може да ...
Continue Reading »
image-1656

Предностите и недостатоците на е-учењето 1/2

Кај учењето преку интернет или тнр. е-учење несомнено наидуваме како на големи предиспонираности пред класичното, неинтерактивно учење со посредство на книги, така и на повеќе или помалку предвидливи попречувања на процесот на собирање информации, кои секако индивидуално варираат во зависност од својата „вирозност“ и општа прифатеност од страна на самите корисници на интернет-услугите. Во овој есеј ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better