Archives for Книжевност - Page 180

image-1886

Љубов или панаѓур?

  За да зборуваме за љубовта како еден белег на човекот, несомнено потребно е да тргнеме и од самиот човек и неговата егзистенција. Воопшто не е лесно човековото постоење. Во својата егзистенција човекот не може да биде сигурен за ништо освен за своето раѓање и идната смрт. Постојано пред предизвици, избори, проблеми на секојдневието кои воопшто ...
Continue Reading »
image-1870

Камај-камај!

Пред неколку дена, видов дека еден комшија од моето маало му имаше купено пиштол-играчка на својот, па не повеќе од четири годишен, син. Се разбира дека не е само тој еден комшија, но да продолжам. Една постара жена го забелеша големиот ЦРН пиштол во рацете на детето и му рече на исто така и нејзиниот ...
Continue Reading »
image-1797

Предностите и недостатоците на е-учењето 2/2

Ако го имаме предвид фактот дека брзината со која се распространуваат вестите од различните науки преку интернетот далеку ја надминува онаа на другите електронски и пишани медиуми, како и вкупното количество информации кои интернет-корисниците би можеле да го искористат во однос на теми за кои се заинтересирани, користењето на интернетот во едукативни цели може да ...
Continue Reading »
image-1656

Предностите и недостатоците на е-учењето 1/2

Кај учењето преку интернет или тнр. е-учење несомнено наидуваме како на големи предиспонираности пред класичното, неинтерактивно учење со посредство на книги, така и на повеќе или помалку предвидливи попречувања на процесот на собирање информации, кои секако индивидуално варираат во зависност од својата „вирозност“ и општа прифатеност од страна на самите корисници на интернет-услугите. Во овој есеј ...
Continue Reading »
image-1044

Препорака: „Постоење“ (Existence) – Дејвид Брин

Бројот на цивилизации е неопределив, можеби станува збор за милијарди, можеби за ниту една. Сепак, ако ја застапуваме првата варијанта како конечен одговор на прашањето за вонземски живот, чија е вината заради која не сме стапиле во контакт со суштества од други светови? Која е тајната на постоењето и дали човештвото некогаш навистина ќе ја ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better