Archives for Колумна - Page 23

image-5907

Како да се одговори на (предизвиците од) културно-социјалниот неоимперијализам?

„Биди промената која сакаш да ја видиш во светот.“ ~ Ганди Живееме во општество во време кога безмалку сите интерперсонални интеракции заземаат нагласено консумеристичка предлошка; вниманието оддадено на филмските серии, бестселерите, појавата на блокбастери, идолизирањето индивидуи ... сето тоа се комплементарни сегменти на тн. хиперреално човекување – стварност чии посегања по хуманистичките општочовечки доблести е со ...
Continue Reading »
image-5674

Технологијата и проблемот право vs правда

Секој кој што имал прилика теоретски или практично сериозно да се занимава со правната наука и правото – неговите можности и граници за реализација, причини и последици, несомнено ја воочил потребата да се постави индивидуална дистинкција меѓу она кон што вообичаено реферираме со терминот „право“ и она кон што реферираме како „правда“. Притоа, голем број мислители ...
Continue Reading »
image-1870

Камај-камај!

Пред неколку дена, видов дека еден комшија од моето маало му имаше купено пиштол-играчка на својот, па не повеќе од четири годишен, син. Се разбира дека не е само тој еден комшија, но да продолжам. Една постара жена го забелеша големиот ЦРН пиштол во рацете на детето и му рече на исто така и нејзиниот ...
Continue Reading »
image-1625

Промоција на европските вредности во Република Македонија

Несомнено е дека синтагмата „европски вредности“ полека почнува да станува дел од секојдневниот дискурс, особено во рамки на политичките расправи, како на академско, така и на некое општествено, медиумски-посредувано ниво. „Европските вредности“, според авторот на есејов, би требало да се однесуваат на позитивната промена на некои досегашни „вредности“, кои како такви може да бидат формални, но ...
Continue Reading »
image-449

Учеството на младите во граѓанското општество

  Веројатно нема посебна потреба за читателите на овој текст да ја потенцираме сестраната значајност и улога на младите во нормалното функционирање на граѓанското општество; тие се, генерално кажано, двигатели на системот во сите негови сфери. Несомнено, младите се оние на кои се доделени улоги на поттикнувачи и оддржувачи на константниот прогрес во технологијата и сите ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better