Archives for Ново - Page 195

image-1

zenica.mk – обид за освежување на македонскиот сајбер-простор

Па ете, драги пријатели, дојде и денот на оформување на вашата нова омилена интернет-дестинација, WEB-порталот zenica.mk. Зошто ова нескромно омилена? Се надеваме затоа што сајтот на кој моментално се наоѓате ќе изобилува со нови и несекојдневни содржини, исто колку што се надеваме дека заради нашата отвореност и соработка со вас ќе успееме да го оправдаме овој нескромно ...
Continue Reading »
image-9942

Природата на сонот (дел 3)

Според тнр. психосоматска теорија на сонувањето соништата играат значајна улога во подобрувањето на умствено-телесната интеракција, односно, како волевата, така и неволевата моторна контрола. Соништата, според истава теорија, може да претставуваат своевидно вежбање за сензорната меморија, придонесувајќи за чувството на самоувереност и автономност кога субјектот во реалниот свет го контролира сопственото тело. Според тоа, импликациите на сонот ...
Continue Reading »
image-9429

Природата на сонот (1 дел)

Овој четврток одлучивме да ви ги претставиме сите позначајни научни теории за сонувањето, кои ќе бидат распоредени во 8 меѓусебно поврзани статии на zenica.mk. Се надеваме овие текстови ќе го привлечат вашето внимание со оглед на тоа што нудат потенцијално објаснение на прашањето кој секој од нас барем еднаш си го поставил: „зошто сонуваме?“. Значи...   Додека ...
Continue Reading »
image-1842

Медитацијата ве прави покреативни

Ова е заклучокот од студијата направена од страна на когнитивниот психолог Лоренца Колцато и нејзините соработници во Универзитетот Лајден, објавена на 19-ти Април годинава во списанието Frontiers in Cognition. Одовде произлегува дека покрај релаксацијата, медитацијата е извор и на голем број други бенефити, особено во доменот на когницијата, инволвирајќи се во начините на кои размислуваме и ...
Continue Reading »
image-1155

Јас, ти и нашата реалност

„Сè се одвива на сите можни начини со сè. Можното и замисливото се исто, но и различно. Секое нешто е дел и целина. Бесконечно мало и големо е. Исто со секое друго нешто, а различно. Безвремено, а временски определиво. Предвидливо и непредвидливо, на совршено егзактен, веројатносен и непостоечки начин. Со и без сетила. Поседува и не поседува секаков вид свест; сонува и ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better