Archives for Општество - Page 19

image-11486

Никогаш?!

  пишува: Тарик Асанов   Дремам така на ФБ пред некој ден и, од нигде никаде, ми светна да направам едно “кругче” до кај еден од нашите најпопуларни сајтови, чисто од радозналост, да видам како размислува нашава младина, интелигенција (нели идни носители на прогресот де) во врска со нашата моментална (да не кажам посрана) ситуација. Листајќи ги насловите уочив ...
Continue Reading »
image-1296

Што е културата?

Културата претставува целосен систем кој опфаќа знаења, верувања, уметност, морал, право, обичаи и други способности, умеења и навики кои човекот ги стекнал како припадник на општеството. (Едвард Тејлор) Тејлор ја прикажува поврзаноста на културата со општеството и последователно на тоа констатира дека нејзиниот опстанок надвор од рамките на едно човечко општество е невозможен и неостварлив. Хердер, пак, ја ...
Continue Reading »
image-8026

Справувањето со популизмот е одговорност на секој од нас

Справувањето со популизмот, гледано на релативно долг рок (~2 генерации = 50 години) е остварливо, ќе речеме, пред се доколку постои волја за тоа; волјата за надминување на илузиите поттикнати од еден ваков модус на општествено влијание на политичките структури (како во власта, така и во опозицијата, односно вонпарламентарните организации) зависи како од нив самите, ...
Continue Reading »
image-5907

Како да се одговори на (предизвиците од) културно-социјалниот неоимперијализам?

„Биди промената која сакаш да ја видиш во светот.“ ~ Ганди Живееме во општество во време кога безмалку сите интерперсонални интеракции заземаат нагласено консумеристичка предлошка; вниманието оддадено на филмските серии, бестселерите, појавата на блокбастери, идолизирањето индивидуи ... сето тоа се комплементарни сегменти на тн. хиперреално човекување – стварност чии посегања по хуманистичките општочовечки доблести е со ...
Continue Reading »
image-5674

Технологијата и проблемот право vs правда

Секој кој што имал прилика теоретски или практично сериозно да се занимава со правната наука и правото – неговите можности и граници за реализација, причини и последици, несомнено ја воочил потребата да се постави индивидуална дистинкција меѓу она кон што вообичаено реферираме со терминот „право“ и она кон што реферираме како „правда“. Притоа, голем број мислители ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better