Archives for Мистерии - Page 6

image-5947

Објаснението на смртта: уште еден триумф на науката над религијата!

Не е мал бројот на филозофи кои и денес сметаат дека смртта, како и самото прашање на свеста/духот е нерешливо прашање за науката и дека, како такво, истото и понатаму продолжува да припаѓа ексклузивно на филозофијата и/или религиско-митолошките објасненија, или пак, велат дека оваа „нерешливост“ го оттргнува дури и од овие области, едноставно дистанцирајќи се ...
Continue Reading »
image-5592

Експериментот на Бенџамин Либет: дали „слободната волја“ е вид доживување?

Низ човековата историја едно од клучните филозофски, а потоа и научни прашања е прашањето на „слободната волја“; дали навистина постои апсолутна слобода на делување за човековиот индивидуален ум? Според поборниците на детерминизмот, односно оние кои ја негираат слободната волја, таа претставува чисто субјективно доживување. Според ваквото гледиште, одлуките кои како индивидуи ги перципираме како резултат на ...
Continue Reading »
image-1301

Научното проучување на свеста во XXI век

  Во науката до денешен ден не постои една и единствена дефиниција за феноменот свест; наместо тоа, во пракса доаѓа до паралелна употреба на поголем број дефиниции, кои како такви се јавуваат како повеќе или помалку специфични за самите теориски матрици кои ги сметаме за научно релевантни при објаснувањето на овој поим, а на кои ќе ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better