Archives for Релакс - Page 68

image-5592

Експериментот на Бенџамин Либет: дали „слободната волја“ е вид доживување?

Низ човековата историја едно од клучните филозофски, а потоа и научни прашања е прашањето на „слободната волја“; дали навистина постои апсолутна слобода на делување за човековиот индивидуален ум? Според поборниците на детерминизмот, односно оние кои ја негираат слободната волја, таа претставува чисто субјективно доживување. Според ваквото гледиште, одлуките кои како индивидуи ги перципираме како резултат на ...
Continue Reading »
image-3671

Разговор со себеси (20 години подоцна)

  Џеремаја МекДоналд, 32, е автор на видео со потенцијал да стане една од најпрегледуваните снимки на YouTube (објавена на 05.07.12, а со веќе здобиени 4,5 милиони прегледувања) во кое дијалогизира со самиот себеси. Единствениот детаљ кој отскокнува од секаков вид вообичаеност е што неговиот соговорник има 12 години. Генијално, зар не? Се прашувате ли какви бевте Вие ...
Continue Reading »
image-1842

Медитацијата ве прави покреативни

Ова е заклучокот од студијата направена од страна на когнитивниот психолог Лоренца Колцато и нејзините соработници во Универзитетот Лајден, објавена на 19-ти Април годинава во списанието Frontiers in Cognition. Одовде произлегува дека покрај релаксацијата, медитацијата е извор и на голем број други бенефити, особено во доменот на когницијата, инволвирајќи се во начините на кои размислуваме и ...
Continue Reading »
image-1301

Научното проучување на свеста во XXI век

  Во науката до денешен ден не постои една и единствена дефиниција за феноменот свест; наместо тоа, во пракса доаѓа до паралелна употреба на поголем број дефиниции, кои како такви се јавуваат како повеќе или помалку специфични за самите теориски матрици кои ги сметаме за научно релевантни при објаснувањето на овој поим, а на кои ќе ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better