Archives for Релакс - Page 68

image-3671

Разговор со себеси (20 години подоцна)

  Џеремаја МекДоналд, 32, е автор на видео со потенцијал да стане една од најпрегледуваните снимки на YouTube (објавена на 05.07.12, а со веќе здобиени 4,5 милиони прегледувања) во кое дијалогизира со самиот себеси. Единствениот детаљ кој отскокнува од секаков вид вообичаеност е што неговиот соговорник има 12 години. Генијално, зар не? Се прашувате ли какви бевте Вие ...
Continue Reading »
image-1842

Медитацијата ве прави покреативни

Ова е заклучокот од студијата направена од страна на когнитивниот психолог Лоренца Колцато и нејзините соработници во Универзитетот Лајден, објавена на 19-ти Април годинава во списанието Frontiers in Cognition. Одовде произлегува дека покрај релаксацијата, медитацијата е извор и на голем број други бенефити, особено во доменот на когницијата, инволвирајќи се во начините на кои размислуваме и ...
Continue Reading »
image-1301

Научното проучување на свеста во XXI век

  Во науката до денешен ден не постои една и единствена дефиниција за феноменот свест; наместо тоа, во пракса доаѓа до паралелна употреба на поголем број дефиниции, кои како такви се јавуваат како повеќе или помалку специфични за самите теориски матрици кои ги сметаме за научно релевантни при објаснувањето на овој поим, а на кои ќе ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better