Стефан Марковски - основач, гл. уредник Дипломиран книжевник и дипломиран филозоф на Филолошкиот и Филозофскиот факултет во Скопје. Постдипломец на Факултетот за драмски уметности, насока Филмско и ТВ сценарио. Автор на прозни, поетски и есеистички книги и неколку сценарија. За своите книжевни дела, преведени на неколку јазици, е добитник на награди од земјата и странство. Главен и ...
Continue Reading »