Сабота , Јуни 24 2017
Колумни

Невротрансмитерите и нивните дејства 1/2

nerve-6

Речиси секој од нас знае што се подразбира под терминот невротрансмитер, иако не секој ја знае улогата на секој невротрансмитер одделно или во склоп со останатите. Во контекст на разјаснување на истата е и овој напис, каде на читателите на think.mk ќе се обидеме накратко да им ги појасниме улогите и функциите на позначајните невротрансмитери, кои сите ние на еден ... Read More »

Што е читањето? 2/2

man_book_glasses_s-e1274934733576

По извесен период минат во читање, индивидуата ја „автоматизира“ својата читателска концентрација, при што, не размислувајќи за прочитаното во минатото, го „предвидува“ текот на настани и ситуации во поблиска или подалечна иднина (хронотопот); ваквото „предвидување“ во голема мера има генерализирачка природа, а проекциите на идните дејства се во рамки на пошироко „множество можни настани“. Ова значи дека „автоматизираниот профетизам“ се ... Read More »

Што е читањето? 1/2

1249984922PPodvr

Во теоријата на книжевноста постојат многубројни, неретко и спротивставени теории врзани за читањето. Некои го дефинираат како готов производ, други како континуиран процес, некои се во тесна врска со сознанијата од когнитивната психологија, други преферираат психоаналитички пристапи, трети пак, биле/се поттикнати единствено од филозофски размисли, изоставувајќи ја егзактната наука… Авторот на овој сосем општ текст врзан за темава би ги ... Read More »

Борба против државата

strajk-large

Кога станува збор за општествениот живот на работникот,  факт  е дека државата е авторитетен организациски облик, заснован на самоволие и насилство, независно дали е таа буржоаска или пролетерска. Таа се темели на опресивен централизам кој изникнува од насилството на малкуте над повеќето.  Со цел  да се осигура и да си ја наметне својата  законитост, таа користи не само оружје и ... Read More »

Фотографија: мимезис и/или метафоричен престап на една илузија 2/2

261

Прашањето на стварноста како клучно прашање за фотографот и неопходноста за познавање на повеќе природни и општествени науки Ние не гледаме зелено пенкало и гледаме зелено пенкало. Ова може да биде и бело пенкало само ако јас сакам такво да биде, на фотографијата, но како што лулето не е луле на нечија слика така и ова пенкало не е пенкало ... Read More »

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better