Вторник , Мај 23 2017
Колумни

Јас, ти и нашата реалност

red-wheels

„Сè се одвива на сите можни начини со сè. Можното и замисливото се исто, но и различно. Секое нешто е дел и целина. Бесконечно мало и големо е. Исто со секое друго нешто, а различно. Безвремено, а временски определиво. Предвидливо и непредвидливо, на совршено егзактен, веројатносен и непостоечки начин. Со и без сетила. Поседува и не поседува секаков вид свест; ... Read More »

Перспективите на вештачката интелигенција и сингуларитетот според Реј Курцвел

artificial-intelligence

  Филозофијата со своите дисциплини од една, како и генерализирачките општественонаучни дисциплини, од друга страна, оправдано може да се очекува дека во иднина би се „претопиле“ во егзактизираната наука. Во спротивно, опстанокот во нивниот досегашен облик би подразбирал сеопшто намалување на нивното резултантно влијание врз цивилизациската егзистенција, како и специјално применување на неегзатното мнение во конкретно одредени полиња, чија цел ... Read More »

Логиката на вештачката интелигенција

Human-Logic-Brain

  Првите системи со вештачка интелигенција се конструирани така да во извесна смисла го имитираат начинот на кој човекот ги решава проблемите со различна природа: дедуктивен и втемелен на резонирањето чекор-по-чекор: проблемите со посложена природа се разложуваат на поголем број елементарни проблеми, така што брзината на нивното решавање е одредена од техничките квалитети со кои располагаат ВИ-системите, какви што се: ... Read More »

Краток историјат на вештачката интелигенција

images-3

За создавањето на првиот програмабилен дигитален електронски компјутер по Втората Светска војна, денес со сигурност би искажале дека е навистина фундаментален пресврт во креирањето на нивната основа, и рецепцијата на можностите со кои располагаат сметачките машини создадени од човековиот генијален ум. За појавата на овој прв електронски сметач со можност за интерактивно проследување на програмските информации и наредби од страна ... Read More »

Препорака: „Постоење“ (Existence) – Дејвид Брин

Existence USA

Бројот на цивилизации е неопределив, можеби станува збор за милијарди, можеби за ниту една. Сепак, ако ја застапуваме првата варијанта како конечен одговор на прашањето за вонземски живот, чија е вината заради која не сме стапиле во контакт со суштества од други светови? Која е тајната на постоењето и дали човештвото некогаш навистина ќе ја открие? Астронаутот Џералд Ливингстоун пронаоѓа ... Read More »

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better