Дефиниции за Пародијата

2

1. Пародијата е кога на тетка ти мусаката.

2. Пародија е кога ќе снема интернет на среде пи

3. Пародија е кога фигурите на Кирил и Методиј се китат со остатоци од недопиени кафиња на студентите кои подоцна лицемерно се сликаат пред нив.

4. Пародија е кога се исмејува нешто што е веќе видено, направено, свесно или несвесно. Да ви го спопикам.

5. Пародија; етимологија: para (покрај, спроти, наспроти) + ode (песна, ода) или споено: paraode, што би се поврзало со моменталната економска ситуација во Европа, а и потесно.

6. Пародија, тоа возвишено чувство на … кој прдна?

7. Пародија е кога ќе се затрудне и нема да се сака плодот и некој патрон на анти-абортусот ќе рече: Па, роди ја!

8. Пародијата сама по себе не може да стои како таква и затоа влегува во корелација со сатирата и хумореската (или животот на Македонецот, Босанецот или Кинезот во Молдавија).

9. Всушност, пародија не е ништо друго ами исмејување на грдото. Како тетка ти.

10. Сите дефиниции до сега.