Најкратките книги на светот

’’Морал и Етика‘‘ од Бранко Црвенковски

’’Цврсти Ставови‘‘ од Тито Петковски

‘‘Како успеав во боксот‘‘ од Никола Груевски

’’Мојата Татковина‘‘ од Љупчо Георгиев – Георгиевски

’’Политиката и нејзиното значење‘‘ од Ѓорѓе Иванов

’’Слобода‘‘ од Љубе Бошковски

’’Одиме Напред‘‘ од Љубисав Иванов – Ѕинго

’’Одиме‘‘ од Васил Тупурковски

’’Логиката на нештата‘‘ од Амди Бајрам

’’Искуство‘‘ од Влатко Ѓорчев

‘‘Кога бев на врвот‘‘  од Радмила Шекеринска

’’Плаќање данок во 100 чекори‘‘ – Велија Рамковски

’’Медиумска Неутралност‘‘ – Анонимен Автор од Македонија

2

Бонус: Најдолгата книга на светот:

’’Сите што фрливме лопата‘‘ – Од Собранието на Р.М. и помалите (не)владини огранизации