10 смешни вистини

1.Ако сте над 30 години и немате апсолутно ништо во животот, тоа значи дека сте чесен и достоен човек.
2.Ако жената праша,” Драги многу ли ме сакаш?”, запомни одговорот што следува се плаќа.
3.Ако имаш брз јазик, посакувано е да имаш или силна рака или брзи чекори.
4.Ако жената е нервозна, гушнете ја, кажете и колку е убава. Ако започне да ржи, оддалечете се на безоопасна дистанца и фрлете по неа со чоколадо.

1
5.Ако еден проблем има решение, тоагаш не се замарајте со него, а ако нема решение безсмислено е да се замарате.
6.Ниедна птица неможе да седи толку внимателно на своите јајцата како еден маж.
7.Стравот има големи очи, запекот исто така.
8.Жената е како дива ограда, а не ја одржуваш редовно, ќе стигне до соседот.
9.Во 21-виот век најдоброто чувство не е љубовта, туку чувството дека не должиш пари на никој…
10.Часот трае неколку века кога ќерката е во дискотека…:)