8 моќни реплики од филмот “Трето полувреме”

1.” Секоја птица лета во своето јато”-таткото на Ребекаl_2069100_0a6745b2

2.”Жените ги прават врвовите повисоки, а падовите почести”.-Шпиц

3.”Људите се како кондури-идат во пар”- Коста

4.”Не е важна целта, туку патот по кој се оди до неа”.- Шпиц

5.”Совршена жена-убава и безгласна.” – Бугарскиот офицер

6.”Готвењето е една од најголемите привилегии на човештвото-греота е да им се остави на жените”.- Бугарскиот офицер.

7.”Кокошка неможе да победи орел”.-Бугарскиот офицер

8. “Тие се докази дека и жена може да дава голови…”- Ребека.