Четирите закони на духовноста

Spread the love

Во Индија се учат “Четирите закони на духовноста”.

Првиот закон вели:

“Личноста којашто доаѓа, е вистинската личност”.

– Тоа значи дека никој во нашите животи не доаѓа случајно, сите личности што се околу нас и што се во итеракција со нас, овде се поради некоја причина, за да ни покажат и нè научат на нешто ,,.

Вториот закон вели: 

“Тоа што се случило е единственото нешто што можело да се случи”.

– Ништо, апсолутно ништо од она што се случува со нас во нашите животи не било можно да се случува. Дури и во најмалите детали. Не постои такви нешто како :. ,, ако го сторев тоа нешто, ќе се случеше нешто друго” Tоа што се случило е единственото нешто коешто тогаш требало да се случи , и тоа требало да се случи така за да ја научиме лекцијата и да продолжиме понатаму . Секоја една ситуација којашто ни се случува во нашите животи е совршена, макар што нашиот ум и нашето его се спротивставуватативставатативста тастаратикатитанатики

Третиот закон вели:

“Во било кое време да започне нешто, тоа e вистинското време”

– Сè започнува во вистинското време, ниту порано, ниту подоцна. Тогаш кога сме подготвени за нешто ново да започне во нашиот живот, тогаш и ќе започне.

Четвртиот и последен закон вели:

“Кога нешто завршува, тоа завршува.”

– Тоа едноставно е така. Ако нешто завршило во нашиот живот тоа е заради нашата сопствена еволуција, па затоа е најдобро да го оставиме и продолжиме напред збогатени со тоа искуство.