Химна на далечната улица

Гласен збор ја гасне утринската глад

чекорите личат на зрнца од песочен часовник

светот е претесен за смрт во самотија

телефоните што ѕвонат во празните говорници

најавуваат уште една шарена илузија.

Еднаш и ние го искусивме небото

што сјае во боите на шаховницата пиуни

многу пиуни и по некој коњ

ја убиваат смислата во телото на Кралот

избеган од дрвеното царство.

Хартијата од која се направени парите

што му ги должиш на Богот

распнат врз вкрстените тела на родителите

е изводот од книгата на родени.

Бели црви црна светлина копаат

наоѓаат сандаци заситеност од уличарска ноќ

доволно јасна за да ѝ ги забележиш

скриените тетоважи од трагите на изгубениот сјај.