асоцијација мисла

Достоинствен живот и социјална правда за лицата со ментални болести

Spread the love

Менталното здравје и благосостојба се од фундаментално значење за нашата колективна и индивидуална способност.

Со цел да се зголеми степенот на едукација и информираност за менталното здравје, Асоцијација Мисла поддржана од Цивика Мобилитас, ја спроведува Кампањата за информирање на јавноста насочена кон овозможување достоинствен живот и социјална правда за лицата со ментални болести“. Актуелен е видео спотот со наслов „И јас имам предизвик“. Видеото од кампањата може да го погледнете овде

Како директна поддршка за лицата од целната група беше организирана и група за поддршка водена од професионален психијатар – психотерапевт. Во текот на месец март беа одржани 6 сеанси на групата, а последната беше на 26 март, на која присуствуваа 15 лица.

асоцијација мисла

Асоцијација Мисла организираше и јавна трибина на тема “Достоинствен живот и социјална правда за лицата со ментални болести” која се одржа во Скопје на 18.03.2018. На јавната трибина свои излагања имаа психолози, психијатар и социјален работник.

Во подготовка е и акција на делење информативни летоци на темата ментално здравје, која ќе се спроведува во Скопје и во Куманово на 31 март. Во неа ќе бидат вклучени лица од маргинализирани групи и невработени лица на кои ќе им биде овозможен привремен работен ангажман и можност за скромна заработка.

Менталното здравје директно влијае врз основните човечки и општествени вредности на независност, мисла и акција, среќа, пријателство и солидарност. Затоа заштитата на менталното здравје треба да се биде витална грижа на сите луѓе кои создаваат и живеат во едно општество.

Сепак, сегашната слика за реалноста е малку поинаква. Високиот степен на дискриминација што постои, претставува голема пречка за нормално функционирање и интегрирање на овие лица во секојдневниот живот и извршување на нормални активности. Во интерес на сите е да се негува и поддржуваат основните човечки вредности, особено во формативни фази во животот.

Инвестирањето во менталното здравје се однесува и на промоција и на заштита на менталното здравје и до спречување и лекување на ментални нарушувања.

За подетални информации, на располагање е оставен контакт од одговорните лица од Асоцијација МИСЛА.

Контакт:

АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА – СКОПЈЕ

Ул. Рокомија  Бр. 84-а , 1000 Скопје

E-mail: association.misla@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/asocijacijamisla

Лица за контакт:

Дејан – 075/588-958            e-mail: dejan_pupinoski@hotmail.com

Димитар – 070/697-839      e-mail: dilccov@gmail.com