Денеска почина академик Георги Старделов

Во голема жалост ја споделуваме веста дека денес, на 90 годишна возраст, почина академик Георги Старделов…гласеше веста објавена денеска на Фејсбук на Филозофскиот факултет.

Тој е уште еден од значајните македонски академци, филозофи, естетичари, есеисти, книжевни критичари, антологичари и теоретичари што се вселиле во македонското книжевно небо, што секогаш ќе се паметат и спомнуваат.

Академик Георги Старделов е роден во 1930 г. во Гевгелија. Дипломирал филозофија на Филозофскиот факултет во Белград. Докторирал по филозофски науки во 1965 година. Бил професор на Философскиот факултет во Скопје (1956-1966), негов декан (1975-1977), прв декан на интердисциплинарните студии по новинарство (1977-1981), претседател на Друштвото на писателите на Македонија  и претседател на Македонскиот ПЕН центар. 

Бил член на редакцијата на списанието за литература, култура и уметност „Современост“ а неговото творештво е богато со многу есеи, поетски и прозни антологии од областа на филозофијата, естетиката, историјата на естетиката итн. Исто така се занимавал и со преведувачка дејност.

Како професор гостувал на неколку југословенски, европски и американски универзитети, а  има постигнато особено значајни резултати на полето на примена на филозофската херменевтика во анализата на книжевните и уметничките феномени.

Вечна му слава!