Формулар – Среќата е глагол

Spread the love

Среќата доаѓа во премногу различки „пакувања“ и облици, но и со радикално различен „хемиски“ и „психолошки“ состав. Така, среќна може да биде личноста која функционира доминантно сама, а живее пријатно, исполнето и тн., или пак, личноста која се однесува екстравертно, своите убави доживувања ги споделува со други и на тој начин, дополнително интензивирајќи некои душевно пријатни состојби. Среќна може да е и личноста која прави баланс меѓу овие спротивности, сè додека се чувствува доволно моќно за оддржување на овој баланс кој овозможува среќа.

Кој е вашиот начин на доживување на среќата – како чувство и како филозофија?

Дали читате или сте читале книги тематски посветени на среќата? Ако да, ве молиме споделете го своето искуство и видувања на кратката едноминутна анкетата објавена на следниов линк.

Ви благодариме!