Бесплатни е-книги на македонски јазик

Spread the love

Стефан Марковски, Фауст го трча плебејскиот круг

Стефан Марковски, Мајстори за огледала

Стефан Марковски, Ветена земја (поетски избор)

Стефан Марковски, Смртта долетува насмевната

Потенцијалите на жанрот крими-драма преку сценариото за игран филм Се викам Слобода – Стефан Марковски (сценарио за игран филм)

Владимир Плавевски, Чувар на штурци

Ристо Маџунков, Спомени

Ристо Маџунков, Семки

Иван Стојановски, Сенката на Сонцето

Стефан Костоски, Гирланда

Катерина Гогова, Актите се кастрирани

Томе Велков, Кажете им дека заминав

Магдалена Чапаровска, Скршен аватар

(Не)пар: двојазичен избор од современата македонска поезија (македонски-словенечки)

Славчо Ковилоски, Отворени страници

Славчо Ковилоски, Културната преродба во Прилеп во 19. век