Пред некој месец, додека бев во посета на една драга особа, имав […]

Read More

                “Ние сме како меурчињата..слободни..” слушам и неможам да си поверувам на сопствените […]

Read More