Во тек е натпревар за најдобра фотографија на која е прикажано културното наследство на Македонија (07.11.2013 до 07.12.2013),  во организација […]

Read More