Маркетинг

Порталот „Зеница“ функционира од октомври 2012.

Е-пошта за контакт: marketing@zenica.mk

Контакт телефон: +389 767 526